Къырымтатар халкъынынъ аяты эм къуванчлы вакъиалар, эм де фаджиалы адиселеринен толудыр. Биз бу яшайышны озь яйынларымызда косьтермеге истеймиз. Фаркълы инсанлар, фаркълы икяелер, къараманларымызнынъ энишли-ёкъушлы ёллары – бу эписи весикъалы фильмде.