Эр сабанъызны такъымымыз иле башласанъыз, кунюнъиз мытлакъа гузель кечер! Файдалы рубрикалар, актуаль малюмат ве меракълы мусафирлер. Базарэртеси кунюнден башлап, джума кунюне къадар, эр кунь, 2 саат девамында сабанъызны яраштырып, кейфинъизни котермеге тырышаджакъмыз. Саат 7:00- 9:00 къадар! Юкълап къалманъыз!

Гости

Рубрикалырымыз (Наши рубрики):

Ведущие

  • Али Акчурин
    Али Акчурин
  • Лиля Леманова
    Лиля Леманова
  • Фетислям Кишвеев
    Фетислям Кишвеев
  • Сусанна Рефиева