Эр сабанъызны такъымымыз иле башласанъыз, кунюнъиз мытлакъа гузель кечер! Файдалы рубрикалар, актуаль малюмат ве меракълы мусафирлер. Базарэртеси кунюнден башлап, джума кунюне къадар, эр кунь, 2 саат девамында сабанъызны яраштырып, кейфинъизни котермеге тырышаджакъмыз. Саат 7:00- 9:00 къадар! Юкълап къалманъыз!

Гости

Рубрикалырымыз (Наши рубрики):

Ведущие

 • Али Акчурин
  Али Акчурин
 • Фатиме Ягьяева
  Фатиме Ягьяева
 • Лиля Леманова
  Лиля Леманова
 • Фетислям Кишвеев
  Фетислям Кишвеев