«Юрт нефеси» Выпуск от 10.06.21 Эльмара Мустафа

Программанынъ мусафири – Къырым языджылары бирлигининъ азасы, шаире, журналист, алып барыджы Эльмара Мустафа