«Тек арзум Ватан» 12.11.21 Рефат Меметов

Белли ве эски чалгъы алетлеринден бириси даре та орта Асия ве Аджимистанда пейда ола. Кет-кете бу алет миллий оюнларда да къулланылмагъа башлай. Бугунь биз белли къырымтатар дареджиси Рефат Меметовнынъ иджады ве фаалиети акъкъында икяе этеджемиз.