«Тарих излери» Выпуск от 06.06.2021 Ускут/Приветное

Ешиль чайыр, чадрын, серин ялынъ,
Ачыкъ коксюн, айтылгъан мешур дагъын,
Ялы бахчанъ, севимли юзюм багъын,
Яш гонълюмни джоштура тувгъан коюм.
Озь тувгъан Ускут коюне бойле гузель сатырларны улу шаиримиз Ыргъат Къадыр багъышлагъан эди. Керчектен де Ускут кою бир тылсымлы ве шаане ерде ерлешип, оны башкъа койлерден айырып тургъан чизгилери ве хусусиетлери иле беллидир. Бу сефер «Тарих излери» программасы тамам Алушта районында ерлешкен Ускут коюне ёл ала!