«Тарих излери» Выпуск от 07.11.2021 Къаралез вадийси койлери/ Сёла Каралезской долины

«Тарих излери» программасы тамам Къырым ярымадасынынъ мас-мавы денъиз ялысында ерлешкен Алупка шеэри, мында яшагъан шеэр сакинлерининъ такъдири ве яшайышы акъкъында тариф этмеге девам эте. Популяр туристик шеэрнинъ аджайип парклары, энъ гузель ялы бою, мешур Воронцов сарайы ве достане ерли сакинлери акъкъында программамызда тариф этеджекмиз. Къаралез вадийси койлери/ Сёла Каралезской долины Къаралез вадийси бу бир дженнет кошечигини анъдыргъан ердир, бу ердеки ава о къадар темиз ве тазе ки, мындаки табиат о къадар муджизелернен бай ки, бойле гузелликтен зевкъ алып, айретте къаласынъ. Бу топракъларда яшагъан ватандашларымыз исе айырыджа достане ве муаббет кишилердир.