«Тарих излери» Выпуск от 20.06.2021 Аджай/Марьино

Эр бир Къырым кошеси, дагъда, чёльде, я да ялыбоюнда олсун, миллетимиз ичюн башкъа ерлерден энъ къыйметли ве гузельдир! Къырымнынъ гузеллигинен ильхамланып, тюрлю вакъытлары фаркълы шаирлер, ресамлар ве дигер фаалиетнен огърашкъан кишилер мытлакъ озь яратыджыдыгъында из къалдыргъанлар. Халкъымыз исе Ватанына авдет олгъан сонъ, эксериетле чёльде ерлешип башладылар. Бу сефер «Тарих излери» программасы тамам бойле Джанкой районынынъ бол-берекетли чёлюнде ерлешкен, эски къырымтатар Аджай, яни шимдики Марьино кою акъкъында тариф этеджек.