«Тарих излери» Выпуск: от 16.01.2022 Отуз/Щебетовка

Эр кой озюндже аджайиптир. Халкънынъ тарихы, онынъ кечмиши ве тамырлары онынъ яшагъан еринен узьвий багълыдыр. «Тарих излери» программасы къара денъизге якъын ерлешкен дюльбер манзаралы Отуз къасабасы ве онынъ тамыр халкъы акъкъында сизге тариф этеджек.