«Сеяат» 24 выпуск. Храм солнца. Тышлар къаялары

Тылсымлы, муджизевий ве сырларнен сарылып алынгъан.
Ёлумыз бизни бу сефер де меракълы бир ерге кетирди.
Сеяат!