Рубрика «Сабалыкъ» 03.02.21 «Хурма ве джылап къурабьеси»

Энъ лезетли ве айны вакъыт базылары ичюн терс кельген махсулатлардан бири — хурма. Биз исе сабалыкъ рубрикамызнынъ черчивесинде тамам шу махсулаттан бир меракълы рецептни сынап бакътыкъ.