Рубрика «Сабалыкъ» 01.02.21

Къашкъавал не къадар тез къызартылгъаныны билесизми? Биз мытлакъ 2-3 дакъкъа девамында бу суальге джевап береджекмиз. Бизим рецептимизни сынап бакъынъыз.