Рубрика «Небатат алеми» 19.03.21

Кузь чечеги яни хризантема — эр бир азбарны яраштыргъан чечеклерден биридир. О, эр бир инсанны айретте къалдыра. Бугуньки левхамызда исе биз бу чечекни насыл отуртмакъ ве осьтюрмек акъкъында айтып береджекмиз.