Левха: «Къырымтатар орнамент сергиси» 20.02.21

Усталар озь уникаль ишлеринде къырымтатар орьнеклерининъ тилинде лаф этелер. Бугуньки левхамыз серги акъкъында тариф этеджекмиз!