Левха: «Абдурешид Медиев» 25.02.21

Миллий языджы, журналист Къырымда белли олгъан лидери. Бугуньки левхамыз Абдурешид Медиев акъкъында оладжакъ.