Левха «Улькешынаслыкъ музейи» 15.02.21

Къырымда яшагъан бутюн халкъларнынъ тарихы музейлерде сакълангъандыр. Тамам бугуньки левхамызда Кезлев шеэринде ерлешкен улькешынаслыкъ музейини берабер зиярет эте билемиз. Къошулынъыз!