Гости «САБА» — Валерия Коренюк, Эльвира Аджимуратова 13.01.21

2020 йылынынъ сонъу «Арекет dance» хореографик ансамбилининъ оюнджылары ичюн гъает мувафакъиетли олды, чюнки тамам шу вакъыт оларнынъ такъымы пейда олды. Бугуньде-бугунь олар чешит оюн тарзларында чыкъышлар япалар ве атта оларны бирлештирмеге истейлер. Бойле чыкъышлардан бирисини бизге де такъдим эттилер.

Эльвира Аджимуратова — «Арекет dance» хореографик ансамблининъ ребери
Валерия Коренюк – «Арекет dance» хореографик ансамблининъ ребери