BalaLAND. Выпуск 90

Балалар, этрафтаки дюньямыз пек гузель ве аджайип! Биз программаларымызда буны эр вакъыт исбатлаймыз. Мына бу сефер де сизге меракълы малюмат азырладыкъ. Сейир этмеге чагъырамыз!