«BalaLAND» Выпуск 56

Балалар, вакътынъызны шенъ кечирмеге истейсизми? Мухбирлеримиз сизге меракълы ве файлады малюмат азырладылар.

— Лезетли сабалыкънынъ сыры бармы?
— Багъча кезинтисинде энъ муими недир?
— Озь эллеринъизнен эдиечик япмагъа къолайлымы?

Бу суаллерге джевапларны «BalaLAND» программасынынъ янъы чыкъышында тапарсынъыз.