BalaLAND. Выпуск 49

«BalaLAND»нинъ янъы чыкъышында кичик мухбирлеримиз лезетли бутербродларнынъ рецептинен пайлаштылар, физика законыны огрендилер, китапханеджи зенаатыны сынап бакътылар Я сиз бакътынъызмы? Етишинъиз!