BalaLAND. Выпуск 68

Яш мухбирлеримизнинъ маджералары девам этмекте. Бу сефер олар кяинат акъкъында бильгилерини арттырдылар, айванат багъчасыны зиярет эттилер, хаберлерни бильдилер ве эльяпмаларнынъ янъы техникасынен таныш олдылар. «BalaLAND» программасынынъ невбеттеки чыкъышыны сейир этинъиз!