«Айше Шулакова нетиджелер иле»14.05.22

Асырларджа къараманлыкъ. Гъалебе куню насыл къайд этильди?

Шаркъ ве Африка мемлекетлерге ёнелиш. Къырымда «Время для экспорта» адлы халкъара форумы кечти.

Русие тарихында богъдай берекети бу йылы рекорд дереджесине етеджек. Кой ходжалыкъ саасынынъ инкишафы акъкъында везир вазифесининъ вакъытынджа идаре этиджиси Алиме Зарединова тариф эте.

Эбедиен халкъымызнынъ хатырасында. Он секиз майыс куню. Бу дешетли фаджианы башындан кечирген шаатларнынъ хатырлавлары.