«Айше Шулакова нетиджелер иле»07.05.22

Эбедиен халкъынынъ хатырасында. Мемлекетимиз Гъалебе кунюни къайд этмеге азырлана.

Бекленильген байрам. Къырымлылар Мукъаддес Рамазан айынынъ екюнленмесини насыл къайд эттилер?

Бутюн Къырымны газ иле теминлемек. Къырымнынъ якъарлыкъ ве энергетика везири Игорь Коринь телеканалымызгъа эксклюзив интервью берди.

Туристик мевсимге аз вакъыт къалды. Курорт мевсимине азырлыкъ девам эте.