«Айше Шулакова нетиджелер иле» 25.12.2021

Он единджи. Эр йыл кечирильген. Субет форматына. Владимир Путин буюк матбуат-конференцияда 2021 сененинъ нетиджелерини чыкъарды.

Адалетлик ичюн. Репатриантлар топлу яшагъан ерлерде бир йыл девамында не денъишти?

Туристик нетиджелер, Йылбаш татиллери девамында чалышмакъ азырлыгъы. Къырымнынъ курорт ве туризм назири Вадим Волченконынъ эксклюзив интервьюсы.

Ава фелякетлери ве ковидке къаршы куреш. Къырым 2021 сенинъ эсас маниаларыны насыл енъди?