«Айше Шулакова нетиджелер иле» 15.05.21

Уч кунь байрам. Къырым мусульманлары Ораза байрамыны насыл къайд эттилер? Халкъымызнынъ хатырасында о къара кунь. Майыснынъ он секиз куню. Сюргюнлик шаатларнынъ хатырлавлары. Эали джедвельге алынувы, Девлет Думагъа сайлавлар, президентининъ нуткъы. Къырым Джемаат палатасынынъ реиси вазифесини вакъытынджа эда эткен Александр Форманчукнынъ «Миллет» телеканалы ичюн махсус интервьюси. Сув эр кезге етер. Сув етишмезлиги басамагъы артта.