Лезетли, тез ве файдалы — бу эписи бизим сабалыкъларымыз акъкъында! Базарэртеси, чаршенбе ве джума куньлери янъы рецептлеримизни къачырманъыз!

Алып барыджы: Али Акчурин

 

Рубрикалырымыз (Наши рубрики):

Ведущие

  • Али Акчурин
    Али Акчурин