Гости «САБА» — Зарина Гафарова, Эмине Зморка, Ариана Зиядинова, Севиля Гафарова

Бугунь, ноябрьнинъ 20, Бутюндюнья балалар кунюни къайд этемиз! Балалар – бу бизим келеджегимиз. Субетимизни бакъып исе, халкъымызнынъ келеджеги парлакъ оладжагъында эмин олурсынъыз! Зарина Гафарова — санат ве спорт медениети меркезининъ ребери Эмине Зморка — оюн студиясынынъ талебеси Ариана Зиядинова — тасвирий санат студиясынынъ талебеси Севиля Гафарова — вокалджы