Гости «САБА» — Екатерина Ермолаева, Екатерина Шахова 13.01.21

Девамлы байрам ве раатлыкъ куньлери кечти. Инсанларнынъ чокъусы раатланды, базылары исе аксине, шу куньлери актив шекильде фаалиет косьтердилер. Меселя, бугуньки мусафирлеримиз. Екатерина Ермолаева – КъДж студентлер отрядларынынъ педагогик ёнелишининъ ребери Екатерина Шахова – Февзи Якубов адына КъМПУ алий окъув юрту штабынынъ командири, «Мандарин» балалар раатлыгъы лагерининъ уйкен етекчиси