Гость «Саба» — Владислава Ушакова 12.01.2021

Байрамлар ве раатлыкъ куньлери кечкенден сонъ, чокъусы адамларгъа адий аят тарзыны девам этмеге къыйын келе. Базылары бунъа «байрамдан сонъ олгъан депрессия» дейлер. Бу керчектенде депрессиямы ве онен насыл курешмек мумкюн? Бизим субетимизден билерсинъиз.

Владислава Ушакова – клиник психолог, рухият илимлери намзети, Февзи Якубов адына КъМПУ рухият кафедрасынынъ доценти