Гость «САБА» — Темирджан Эмирвели 20.02.21

Иджадий ёлнынъ ильк адымлары ве бу сененинъ планлары акъкъында мусафиримизнен субет эттик. Темирджан Эмирвели — йырджы.