BalaLAND выпуск 43

Программамызнынъ невбеттеки чыкъышында балачыкълар лезетли десертнинъ рецептинен пайлаштылар ве эв айванчыкълары акъкъында айтып, шиншилланен
достлашмагъа тырыштылар. Беджердилерми, аджеба?