BalaLAND. Выпуск 30

Истидатлы ве иджадий,
янъы бильгилерге иришкен ве тувгъан тилини севген мухбирлеримиз, сизлернен меракълы шейлернен пайлашмагъа азырлар.
Программамызнынъ янъы чыкъышыны сейир этинъиз.