BalaLAND. Выпуск 29

Балалар, вакъытынъызны шенъ кечирмеге истесенъиз, программамыз сиз ичюн. Бу чыкъышта сизлерни меракълы зенаатнен таныш этеджемиз, декупаж техникасыны косьтереджемиз, хаберлернен таныштыраджамыз ве ана тилимизни огренмеге ярдымджы оладжамыз. Экран огюнде онъайтлы ерлешинъиз ве программамызны сейир этинъиз.