BalaLAND. Выпуск 24

Студиямызны истидатлы балачыкълар зиярет этелер. Бу сефер биз яш футболджыларнен таныш олдыкъ. Бундан да гъайыры, башкъа мевзуларгъа багъышлангъан рубрикаларны азырладыкъ. Сейир этинъиз.