«Айше Шулакова нетиджелер иле» 5.12.20

Миллиард рублелик объект. Акъмесджитте къокълалар театрини не вакъыт къурып битириледжек? Эр шей Къырым сакинлери ичюн. Янъы объектлер къурулмасына даа эки юз миллиардтан зияде рубле. Федераль макъсадлы программа амельге кечирилюви акъкъында Къырымнынъ къуруджылыкъ ве мимарлыкъ везири Михаил Храмов тариф эте. Пандемия девиринде Йылбаш. Къырым бизнеси янъы сынъырланувларны насыл енъеджек?