«Айше Шулакова нетиджелер иле» 26 12 20 г

Ковид иле бир йыл. Къырымнынъ сагълыкъ сакълав идарелери коронавирус иле вазиетни стабиллештирип олдылармы? Къырым сувсыз. Джумхуриетимиз сув етишмемезлигине насыл даяна? Учь миллиард эксик. Къырым парламенти учь йыллыкъ бюджетни тасдыкълады. Къырым Джумхуриети Девлет шурасында бюджет-малие, инвестицион ве берги сиясети боюнджа Комитетнинъ реиси Ольга Виноградова джумхуриет бюджети акъкъында тариф эте. Къырым денъише. Пандемиягъа бакъмадан къуруджылыкъ токътатылмай.