«Айше Шулакова нетиджелер иле» 20.02.21

Эвге алып кельген узун ёл. Къырым баари. Бу насыл олгъаны акъкъында махсус левхамызны сейир этинъиз. Къырымнынъ икътисаети там локдаундан сонъ. Пандемия девиринде ички туризм, ятырымлар ве Къырымнынъ инкишафы акъкъында джумхуриетимизнинъ икътисадий инкишаф везири Дмитрий Шеряко «Миллет» телеканалына берген эксклюзив интервьюсында. Спутник-V озь сынъырларыны кенишлете. Америка Къошма Штатларынынъ ватандашы коронавирус ашыламасыны яптырды. Къырымда микъязлы вакцинация девам эте. 5 бинъден зияде Къырым сакини энди экинджи санчыны алдылар. ОМС полиси ярдымынен япылгъан ЭКО. Квотаны бедава эльде этмек мумкюнми ве бунынъ ичюн не япмакъ керек?