«Айше Шулакова нетиджелер иле» 11.09.21

Эфирде бир саат. Суаллерге Къырым Ёлбашчысы джевап бере. Къырым Ёлбашчысы Сергей Аксёновнынъ Миллет телеканалына эксклюзив интервьюси. Девлет Дума сайлавлары бир-къач куньден сонъ башланаджакъ. Къырымда рей берювге азырлыкъ насыл алып барыла? Кечкен сенеге бакъкъанда бир бучукъкъа зияде. Къырымда 1,5 тонна богъдай берекети джыйылды. Берекет джыйылувнынъ нетиджелери акъкъында Къырымнынъ вице-премьер назири, кой ходжалыкъ назири Андрей Рюмшин тариф эте. Медениет оладжакъмы я да ёкъ? Эки бинъ йигирми бешинджи сенеге къадар кой ерлеринде медениет меркезлери пейда олур.