«Айше Шулакова нетиджелер иле» 03.04.21

Президент багъда. Владимир Путин миллетлерара мунасебетлери боюнджа Шуранынъ топлашувыны кечирди. Илим ве тасиль. Февзи Якубов адына Къырым муэндислик ве педагогика университетининъ ректоры иле эксклюзив интервью. Тез ве хавфсыз. Эндиден авто ве мото накълиятны тренде Къырымдан Москвагъадже ве кери ёлламакъ мумкюн. Автомобилевознен машнаны ёлламагъа эльверишлими? Ковидтен сонъ яшайыш. Ковид госпиталлери кечмишке дала. Эндиден анда коронавирус хасталыгъыны кечиргенлер тедавийлене.