«Афта нетиджелери» 26.06.21

Къырымны бутюн алем къуртарды. Шеэрлер аддий аятларына къайталар. Фуртунанынъ нетиджелери курорт мевсимине тасир этер экенми? Къырым Джумхуриети Девлет Шурасынынъ туризм, курорт ве спорт боюнджа комитетининъ реиси Алексей Чернякнинъ Миллет телеканалына берген эксклюзив интервьюсы. COVID-19 кериге чевирильмей. Биз инанмакъ ичюн, Къызыл зонагъа ёл алдыкъ. Бала багъчаларынен багълы меселелер. Ярымадамызда кичкенелер ичюн отуз бинъге якъын ер ачылд