«Ватан иле Саба» 21.03.2020

Джан сыкъысынен эр биримиз къаршылашып турамыз😑 амма бунынъ чыкъышы да бар💡 "Ватан иле Саба" проектининъ невбеттеки мусафирлери бу вазиетни денъиштире биледжек! 💪 Къыйметли ватандашларымызнен Сиз де танышсыз, факъат бу сефер Олар озь сырларынен пайлашып, эпимизни эглендиреджеклер. Озь раатлыкъ куньлеринъизни бизим программаларымыз иле кечиринъиз😉 #vatanilesaba яйыны энди текрар #youtube ве ичтимаий агъларда бакъылмасы мумкюн. ❤
21 марта 2020