"Ватан иле Саба"14.03.2020с. эфири

14.03.2020с. эфири Балачыкъларнынъ миллий рухта тербиеленмеси пек муимдир. Яш несильни эр тарафлама инкишафына тесир эте билемиз. Энъ эсасы да бу бильгилер оюн, эгленджели шекильде япылса файдасы даа буюк олур.
14 марта 2020