"Ватан иле Саба" 08.03.2020с. эфири

Кунешли куньлер, ачыкъ-айдын тебессюмлер ве чичек къокъулары баарь мевсими кельгенини исбатлай. Бу яйынымызда биз джумле къадын-къызларны Баарь башланмасынен хайырладыкъ.
08 марта 2020