"Ватан иле Саба" 07.03.2020с. эфири

Дюльберге бакъмакъ - саваптыр. Инсан затыны да эр вакъыт юксек санаат, гузеллик меракъландыра. Бу акъта биз мусафирлеримизнен "Ватан иле Саба" яйынынында лаф эттик.
07 марта 2020