"Ватан иле Саба". Эфир: 23.02.2020 с.

Ватан огърунда курешкен, озь халкъы ичюн омюрлерини феда эткенлер шеит олалар. Миллетимизнинъ корюмли къараманы Номан Челебиджиханнынъ торунлары оларакъ халкъымызнынъ шаныны арттырайыкъ.
23 февраля 2020