"Ватан иле Саба". Эфир: 16.02.2020 с

Базар кунюнинъ сабасы эм музыкаль, эм спорт, эм де оюн тарафындан айдынланды. ☀🌸 Яш истидат - Фатиме Абдураманова татлы сесинен, озь дюньябакъышларынен сейирджилеримизни аиретлендирди. 🎤😍 Спорт ве сагъламлыкъ акъкъында Энвер бей Аблякимов ве онынъ талебелери иле субет эттик. 🤼‍♂🥊🎖 Нефес ансамбли Севиля ханым Халилова реберлигинде озь мухтешем оюны иле саба яйынымызгъа арекет къошты ве базы оюн сырларыны ачты.
16 февраля 2020