"Ватан иле Саба". Эфир: 15.02.2020 с

Иш бу раатлыкъ куньлернинъ сабалары халкъымыз арасында танылгъан ве озь ишлеринде мувафакъиет костерген ватандашларымызнен кечти. ☀🔝 Халкъара радиояйынлав кунюне нисбетен алякъасы олгъан Земине ханым Аджимамбет озь теджрибесинен ве келеджекте радионынъ алы насыл оладжакъ деген фикирлеринен пайдашты. 🎚🎧📻 🌸 Невбетимизде Лейля апте Абибуллаева "Ватан седасы"нынъ буюк мухлиси оларакъ, озь теэссуратлары акъкъында икяе этти. 💭🎶 😊 Джума эртесининъ сабасы яш рессам Хатидже Решитнынъ ишлеринен де ярашты.
15 февраля 2020