"Ватан иле Саба" Эфир: 26.01.2020 с.

Къырымтатар миллий оюныны иджра эткен вакъыт, оюнджылар неге дикъкъат этмелилер? «ATESH» ансамблининъ ребери оюннынъ энъ муими, ве онынъ хусусиети неде олгъаныны айтты. Яш йырджы Джан Реян - Къырым Къызы озь иджадий ёлу насы илерилегенини айтып, «Къырым» ансамблининъ солисти олып, насыл чалышып башлагъаныны тариф этти. Къырымтатар академик музыкалы-драма театринининъ актёрлары, якъын арада къоюлгъан саналаштырмарнынъ нетиджелерини чыкъарып, азырлангъан премьералар акъкъында да малюматны бильдирдилер. Мусафирлер: Мидат Халилов, Джан Реян- Къырым Къызы, Зарема Билялова, Рефат Сеит-Аблаев.
26 января 2020