"Ватан иле Саба" Эфир 28.12. 2019

"Журналист года" ярышында "Миллет" телеканалы насыл гъалебелер къазанды? Кондитер татлы кейифни ве умумен яшайышны багъышлай.Мусафиримизнинъ аджайип эдиеси. Къуюмджылыкъ ишининъ озеги неде, онъа огренмек къолаймы? Мусафирлер: Айше Шулакова, Алие Муединова, Исмет Велиев.
28 декабря 2019