"Ватан иле Саба" Эфир 21.12.2019.

Бу раатлыкъ куньлеримиз гъает музыкаль далгъада кечти. Ильк мусафирлеримиз - иджаткяр агъа-каде бизге эм къырымтатар тилинде йырны иджра эттилер, эм де дюньяджа мешур нагъмелерни чалдылар. "Йылдыз" къырымтатар меджмуасы насыл фаалиет косьтере, миллий неширимизнинъ абуне кампаниясы не дереджеде? Тедбирлерни безетмек, байрамларгъа, ань-аневий мерасимлерге миллий муит яшаттырмакъ - насыл бир дуйгъу, вазифе? Инсанларгъа байрам багъышламакъ къолаймы? Мусафирлер: Редван Бухаров, Эльвина Бухарова, Дилявер Османов, Алие Ваитова.
21 декабря 2019