«Ватан иле Саба». Эфир 08.12.2019

Декабрьнинъ 8 - халкъара рессамлар кунюдир. Сагълыкъ къорчалавында муим олгъан шей не? Хасталар кардиолог экимине даа чокъ, насыл раатсызлыкъларнен мураджаат этелер? Ве не ичюн юрек хасталыкълары яшаралар? Балалар киностудиясы балачыкъларда насыл алышкъанлыкъларны инкишаф этип, къайсы зенаатларгъа ёл бере? Мусафирлер: Елена Котляр, Гульфире Османова, Эльмар Аблаев. Бу ве дигер,шубесиз меракълы мевзулар узеринде, биз мусафирлеримиз иле субет алып бардыкъ. Айырыджа «Ватан иле Саба» яйынынынъ муарририети урф-адетлеримизнен алякъалы левхаларны де азырлады. Эйи сейирлер!
08 декабря 2019